ALAPÍTVÁNYUNK

PALOTA-KERTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány neve:                       PALOTA-KERTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány székhelye:              2100 Gödöllő, Palota- kert 17-18
A számlavezető bank neve:         OTP Bank Gödöllő, Szabadság tér 12-13
Az alapítvány  számlaszáma:        11742049-20302902-00000000

Az alapítvány kuratóriumának tagjai:

  • Ligeti Zoltán - elnök
  • Varga Lilla
  • Kissné Bozány Zsuzsanna

Az alapítvány célja: A Gödöllői Óvoda Palotakert  Tagóvodájába járó gyermekek testi, szociális, mentális képességeinek fejlesztése az egészséges életmód lehetőségeinek megteremtésével, népi kultúránk szellemi, vizuális értékeinek ápolásával, továbbadásával, valamint az anyanyelvi nevelés folyamatos és magas szintű művelésével.